Archive for the 'ajankohtaista' Category

Viljelyneuvontaa

Viljelustartti 2018

Mainokset

Lassilan palstaviljelijät ry toimintakertomus 2017

Toimintakertomus toiminta kaudelta 2017

Hallinto Yhdistyksen toiminnasta on vastannut vuosikokouksessa 20.2.2017 toimintakaudeksi valittu hallitus joka kokoontui toimintansa aikana 5 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Inga-Lill Mäkelä, varapuheenjohtajana Leena Kirkko-Jaakkola, rahastonhoitajana Osmo Perkamo, sihteerinä Eeva Kammiovirta, jäsen Milla Piirainen jäsenasiat, ja jäsen Tenho Anttila varaston avain sihteeri. Toiminnan tarkastajina toimivat Riitta Perttunen ja Riitta Skoglund, varalla Rauni Konsti-Ojanen ja Mika Lehtonen.

Jäsenistö Yhdistyksen kaikki palstat olivat jäsenten käytössä kauden aikana. Tiedusteluja vapaista palstoista tuli pitkin kautta. Kauden aikana 29 viljelijää erosi yhdistyksestä ja kolme erotettiin palstan hoidon laiminlyönnistä. Uusia jäseniä liittyi 28 Vapautuneita palstoja oli vuoden vaihteessa 7 kpl ja jäsenyyttä hakevia oli 8 henkilöä.

Syksyllä muutettiin uusien viljelijöiden hakuprosessia sähköiseen muotoon. Halukkaat hakija täyttävät netissä kaavakkeen. Tässä yhteydessä hakijoiden täytyy lukea ja sitoutua noudattamaan järjestyssääntöjä. Sähköisen järjestelmän ansiosta hakijat saavat vuoronumeron, jonka perusteella saavat sitten valita vapaina olevia palstoja.

Viljelytoiminnan valvonta  Palsta-alueen hoitoa valvottiin aktiivisella neuvonnalla ja tarkastuksin joiden perusteella annettiin suullisia huomautuksia usealle viljelijälle. Lisäksi annettiin kirjallisia huomautuksia ja muistutettiin jäseniä yhdistyksen järjestyssäännöistä. Kuluneella kaudella kiinnitettiin erityisesti vieraslajien aktiiviseen hävittämiseen

Palsta-alue Kauden aikana jatkettiin rajamerkkien uusintaa ja aloitettiin uusien numerokylttien asennusta entisten rinnalle. Käytäviä kunnostettiin kaupungin toimittamalla hiekalla. Lisäksi pidettiin talkoo päiviä jolloin niitettiin ja siistittiin ojan reunoja ja nurmikkoalueita.

Kalusto Yhdistyksellä on varastovaja jonka avaimia on jaettu 4 euron panttia vastaan …kpl. Vajassa on viljelyyn ja maan hoitoon tarvittavia työkaluja, kuten lapioita, talikkoja, ruohonleikkureita ja kottikärryjä. Hallituksen hallussa on lisäksi uusi bensalla käyvä ruohonleikkuri, jonka käyttöön opastettiin ja sitä sai sopimuksen mukaisesti lainata.

Viljely startti Pidettiin 16.5 jolloin hyötykasviyhdistyksestä oli asiantuntija puhumassa puutarhan tuholaisista ja niiden luonnonmukaisesta hävittämisestä. Tämä lisäksi puhuttiinvierasperäisistä kasveista ja siitä miten ne helpoiten saadaan hävitetyksi.

Jätteen keräys Toteutettiin toukokuussa suursäkeillä, joihin sai tuoda sekajätettä, pensaiden juuria ym. valitettavasti säkkeihin tuotiin kyllästettyä rakennuspuun jätettä lajittelematta jolloin kaikki jäte luokiteltiin ongelmajätteeksi aiheuttaen erittäin suuren kustannuserän yhdistyksen toiminnassa . Tämän lisäksi hankittiin 600 l jäteastia joka oli paikalla koko viljelykauden kaatopaikkajätettä varten. Valitettavasti jäsenet eivät lukeneet ja toteuttaneet annettuja ohjeita, vaan toivat näihin myös kompostoitavaa jätettä sekä kyllästettyä rakennusjätettä. Tämän lisäksi jätettä jätettiin roska-astian ulkopuolelle josta kertyi ylimääräisiä kustannuksia yhdistykselle.

Elojuhlat Yhdistyksen perinteiset elojuhlat pidettiin 12.8 kauniissa säässä. Ohjelmassa oli hauskaa yhdessäoloa, leikkejä, makkaranpaistoa ja tietysti perinteiset arpajaiset. Arpojen myynnistä saatiin osa juhlien kustannuksista katettua. Väkeä juhlimassa oli runsaasti.

Kesävesi Kesävesi oli kytkettynä viikot 19-39/2017. Keväällä korjattiin yksi putkivaurio ja kaksi vuotavaa hanaa vaihdettiin. Juhannuksen sattuneen ilkivallan seurauksena Kaksi rikottua hanaa jouduttiin uusimaan. Veden kulutus oli kauden aikana 345 m3 ja veden asennus- kulutus- ja perusmaksut olivat yhteensä 945,01. euroa.

Talous Yhdistyksen talous jäi alijäämäiseksi 576,35 euroa Yhdistyksen toimihenkilöt, toiminnantarkastajat, hallitus ja puheenjohtaja tekivät vapaaehtoistyötä eivätkä saaneet muuta korvausta kuin vapautuksen jäsenmaksuista

Lassilassa 17,1.2018

Lassilan Palstaviljelijät ry Hallitus

Inga-Lill Mäkelä puheenjohtaja

Tiedote Helmikuu 2018

Lassilan palstaviljlijät ry tiedote Helmikuu 2018

Niitynperäntie 12 00440 Helsinki

sp. lassilan.palstaviljelijat@gmail.com

Jäleen Kevät lähestyy ja sen myötä ajatukset hakeutuvat tulevaan viljelykauteen. Siementen hankinta ja taimikasvatus on aivan ajankohtaista ensi kuussa. Hallitus on suunnitellut viljelykauden toimintaa perinteisen kaavan mukaa. Se ei estä jäseniä esittämästä uusien ajatuksien toteuttamista. Tiedotteen oheen lisäämme lannoitteen yhteistilaus materiaalin. Hallitus pyytää jäseniä ilmoittamaan netissä, tai sähköpostilla tai kirjeellä osoitteen tai muiden yhteystietojen muutoksesta.

Hallitus toivottaa virkistävää viljelykautta.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2018 1.7

1. Järjestetään keväällä Viljelystartti jossa neuvotaan uusia ja entisiä viljelijöitä palstaviljelyn nikseihin ja kuinka palstaviljelyharrastuksesta saa iloa ja terveyttä monessa muodossa.

2 .Kiinnitetään huomiota tiedottamiseen, viljelyneuvontaan kompostointiin sekä jätteiden lajitteluun.

3. Kannustetaan palstaviljelijöitä yhteisölliseen toimintaan. Tehdään taimien ja siementen, siemenperunoiden ym. vaihto-ohjeet sekä autetaan muissa yhteistilauksissa ( olki, lannoite ym.)

5. Järjestetään käytävien, nurmikoiden ja ympäristön hoitoviikonloppuja joiden aikana voidaan yhteisöllisesti tehdä palsta-alueesta entistä kauniimpi. Pyritään löytämään hallituksen lisäksi vastuuhenkilöitä, jotka toimisivat oman palstansa lähellä olevien viljelijöiden ”tukihenkilöinä”.

6. Hankitaan viikottain tyhjennettävä sekajäte roska-astia huhti-lokakuun viljelykauden ajaksi. Kiinnitetään huomiota ja opastetaan roska-astian oikeata käyttöä.

7. Järjestetetään elojuhlat elokuun puolivälisssä.

8. Jatketaan palsta-rajojen näkyvyyden lisäämistä avaamalla palstojen rajalle 30+30 cm kasveista vapaa vyöhyke. Samalla jatketaan rajatolppien ja numeroinnin parantamista.

9. Palautetaan alueen ulkonäköä viljely-ystävällisemmäksi purkamalla ja siivoamalla palstat rakennusmateriaaleista ja muista varastoiduista tavaroista.

Myös kiinnitetään enemmän huomiota palstoilla tapahtuvaan, sääntöjen vastaiseen rakennustoimintaan.

10. Muodostetaan suhteita muihin viljelijäyhdistyksiin sekä ylläpidetään suhdetta Helsingin puisto-osaston kanssa jolloin on mahdollista saada alueelle apua alueen hoidossa.

Vuosikokoustiivistelmä 7.2.2018

Lassilan Palstavilljelijät ry:n vuosikokous 7.2.18 tiivistelmä


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Inga-Lill Mäkelä ja sihteeriksi kutsuttiin  Leena Kirkko-Jaakkola
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Juhani Kytöjoki sekä Aila Laine jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.


Inga-Lill Mäkelä esitteli vuosikertomuksen, ja rahastonhoitaja Osmo Perkamo tilinpäätöksen joka ositti toiminannan tuottaneen alijäämää 576,35 € . Toiminnantarkastajien lausunnossa todettiin yhdistystä hoidetun yhdistyslain ja hyvän yhdistystoiminnan käytännön mukaisesti. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Inga-Lill Mäkelä esitteli toimintasuunnitelman ja budjettiehdotuksen kaudelle 2018.


Vahvistettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma.
Vahvistettiin tulo ja menoarvio:
6230€
Vahvistettiin liittymis- ja huomautusmaksumaksu:
10
Äänestyksen jälkeen vahvistettiin jäsenmaksuksi  30€
Jäseneksi hyväksytty saa hallinaansa  viljelypalstan


Vahvistettiin vapaajäsenet: varsinaiset toiminnantarkastajat, hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi 
Inga-Lill Mäkelä  palsta 75 ja jäseniksi Mika Lehtonen  palsta 107,  Milla Piirainen palsta 27Leena Kirkko-Jaakkola palsta 44,  Osmo Perkamo palsta 161Marita Ågren palsta 51,Toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta Perttunen ja  Riitta Skoglund Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Rauni Konsti-Ojanen ja Minna Mantila

Vuosikokouskutsu

Huom. Kokous on keskiviikkona 7.2.2018 klo 18.00

vuosikokouskutsu 2017

Jäsenasiat verkossa!

  • Jäsenhakemukset
  • Yhteustietojen muutokset
  • Yhdistyksestä eroaminen

Nämä voit hoitaa netti-ilmoituksella kuvan alareunan painikkeilla.

ELOJUHLAT 12.8.2017 klo 14

Elojuhlakutsu 12.8.2017IMG-20170805-WA0003elojuhlaesite


Kategoriat

Mainokset