Archive for the 'vuosikokous' Category

Lassilan palstaviljelijät ry Tiivistelmä 7.3. 2023 pidetystä vuosikokouksesta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Inga-Lill Mäkelä .

Sihteeriksi kutsuttiin  Maija Salmela.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja saari ja Juulia Möksy

jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.


Inga-Lill Mäkelä esitteli vuosikertomuksen, ja varainhoitaja Osmo Perkamo tilinpäätöksen joka ositti toiminannan tuottaneen ylijäämää  1723,67€ . Ylijäämä syntyi kahdesta syystä. Vuodelle 2022 suunniteltu yhteiskompostointi siirtyi kaudelle 2023. Lisäksi suunniteltu kahden vesipisteen lisäys alueelle vaihtui yhdeksi vesipisteeksi kustannus ja aikataulusyistä.

Toiminnantarkastajien lausunnossa todettiin yhdistystä hoidetun yhdistyslain ja hyvän yhdistystoiminnan käytännön mukaisesti. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.


Inga-Lill Mäkelä esitteli toimintasuunnitelman ja

Osmo Perkamo budjettiesityksen kaudelle 2023.

Vahvistettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma.
Vahvistettiin tulo ja menoarvio:  1085,00€ tappiolliseksi
Vahvistettiin liittymismaksuksi 10 €

Vahvistettiin perintämaksuksi 5 
Vahvistettiin jäsenmaksuksi    35

Vahvistettiin vapaajäsenet: varsinaiset toiminnantarkastajat, hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.


Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Inga-Lill Mäkelä  palsta 75 .

Jäseniksi Osmo Perkamo palsta 161Marita Ågren palsta 51,Maija Salmela palsta 133 Jussi Kinner palsta 100Annukka Hämäläinen palsta 77

Toiminnantarkastajiksi valittiin 

Riitta Perttunen ja  Riitta Skoglund 

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin 

Terhi Lax ja Suoma Reponen

Tiedote maaliskuu 2022

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.3.2022

Kokoukseen osallistui 20 yhdistyksen jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Inga-Lill Mäkelä ja sihteerinä toimi Riitta Skoglund. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Terttu Raitio ja Terhi Lax

Toiminta ja tilinpäätös hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Toiminta jäi alijäämäiseksi 55.65€

Toiintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetiin.

Jäsenmaksuksi päätetiin 40€ Liitymismaksu 10£ perintämaksu 5

Hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Hallituksessa jatkavat Inga-Lill Mäkelä, puheenjohtajana, Maija Salmela sihteerinä, Jenni Vanhanen palstasihteerinä, Osmo Perkamo talousvastaavana, Jussi Kinner alueisäntänä, Marita Ågren tapahtumavastaavana.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta Perttunen ja Riitta Skoglund.

Tiivistetty toimintasuunnitelma 2022 

1. Järjestetään toukokuun alussa ViljelyStartti joka on kohdistettu erityisesti uusien viljelijöiiden neuvontaan

2. Nopeutetaan palstojen jakoprosessia. 

3. Totuteutetaan tiedottamista ja viljelyneuvontaan. 

4. Kannustetaan palstaviljelijöitä yhteisölliseen toimintaan.  Järjestetään  yhteistilauksia   ( olki, lannoite ym.). 

5. Järjestetään Talkoot jokaisen kesäkuukauden ensimmäisenä lauantaina

6. Järjestetään iloiset elojuhlat elokuun puolivälissä. 

7. Siistit käytävät. Siistit nurmikot. Siistit palstarajat.

8. Rajatolppien uusinta ja vesiverkon laajennus valmiiksi.

9. Ken roskat ja jätteet metsään vie päin mäntyä käy ihmisen vie!

10. Jätehuoltoon on kaksi jäteastiaa toukokuusta lokakuuhun.

11. Pidetään yhteyksiä muihin viljely-yhdistyksiin, opitaan puolin ja toisin.

Täältä löytyy toimintasuunnitelman pitkä versio: https://lapavi.files.wordpress.com/2022/03/toimintasuunnitelma-2022-korj-1_2_2022.pdf

Lassilan Palstaviljelijät ry:n vuosikokous 14.3.2022

Vuosikokouskutsu

Lassilan palstaviljelijät ry:n jäsenille

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään

14.03.2022 klo 18.00

paikassa nuorisokahvila LÄMPIÖ

Näyttelijäntie 14, 00400 hki. Pohjois-Haagan ostari.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ asiat

Tiedote maaliskuu2021

Tiedote maaliskuu2021

Oikean talven jälkeen olemme maaliskuussa. Lumet ovat sulamassa kevään ja auringon myötä.

Meidän viljelijöiden mieliin

hiipii ajatukset tulevasta kesästä ja

siitä pitäisikö kalkita ja lannoittaa.

Tekisikö kateviljelmän olkikatteella

vai kompostista kurkkuja varten lämpöpenkin.

Jos ei vielä ole taimia itämässä

on ajankohtaista suunnitella,

kasvattaako taimet itse vai hankkiiko

valmiit taimet.

Kevät on koronaviruksesta

huolimatta toiveiden aikaa.

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.2.2021 etäkokouksena kokoontumisrajoitusten vuoksi. Kokoukseen osallistui 13 yhdistyksen jäsentä. Kokous sujui hyvin ilman teknisiä ongelmia. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Inga-Lill Mäkelä ja sihteerinä toimi Maija Salmela. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Toiminta ja tilinpäätös hyväksyttiin toiminnantarkastuskertomuksen mukaisena.

Toiminta jäi 17,27€ voitolliseksi.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin. Jäsenmaksu säilyi entisellään 30 eurossa liittymismaksu 10 eurossa ja perintämaksu 5 eurossa.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Inga-Lill Mäkelä palsta75 sihteerinä Maija Salmela palsta 133 palstasihteerinä Jenni Vanhanen palsta 21 talousvastaavana Osmo Perkamo palsta 161

 alueisäntänä Jussi Kinner palsta 100 sekä tapahtumavastaavana Marita Ågren palsta 51

Toiminnan tarkastajina toimivat Riitta Perttunen ja Riitta Skoglund

Toimintasuunnitelmassa 2021 keskitytään erityisesti kasvijätteiden oikeaan käsittelyyn kompostoimalla sekä muiden jätteidenkäsittelyyn sekajätelaatikkoon sopivaksi.

Hallitus käy tutustumassa Meilahden palsta-alueen yhteiskompostointiin ajatuksella, sopisiko malli myös meille.

Isompia palsta-alueen kunnostamishankkeita on palstojen rajapaalujen uusinta loppuosalta palsta-aluetta. Lisäksi on suunniteltu 2 vesipisteen lisäämistä alueelle. Työt tehdään talkootyönä.

Muita viljelijöiden hoidettavia tehtäviä on palstoihin rajoittuvien käytävien ja nurmi alueiden hoito ja kunnossapito.

Erityisesti palstanaapureiden välisten raja-alueiden kunnossapito on tärkeää, näin estetään rikkaruhojen ja vieraslajien leviämistä. Tarvittaessa pidetään kitkemistalkoita.

Perinteiseen tapaan järjestetään yhteishankintana lannoitteiden ja kateolkien tilaus mahdollisuus.

Elokuussa pidetään elojuhlat johon mennessä toivottavasti pandemia rajoitukset poistuvat.

sähköposti: lassilan.palstaviljelijat@gmail.com

posti: niitynperäntie 12 00430 HELSINKI

nettisivut https://lapavi.wordpress.com

https://www.facebook.com/LassilanPalstaviljelijat

Lassilan palstaviljelijät avoin fb ryhmä https://www.facebook.com/groups/2008305029463256

Lassilan Palstavilljelijät ry:n vuosikokouspöytäkirjan tiivistelmä 17.2.2020

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Inga-Lill Mäkelä ja

sihteeriksi kutsuttiin  Maija Salmela  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Terttu Raitio ja Rauni Konsti-Ojanen,jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.


Inga-Lill Mäkelä esitteli vuosikertomuksen, ja rahastonhoitaja Osmo Perkamo tilinpäätöksen joka ositti toiminannan tuottaneen ylijäämää  462,39 .

Toiminnantarkastajien lausunnossa todettiin yhdistystä hoidetun yhdistyslain ja hyvän yhdistystoiminnan käytännön mukaisesti. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Inga-Lill Mäkelä esitteli toimintasuunnitelman ja budjettiesityksen kaudelle 2020.

Vahvistettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma.
Vahvistettiin tulo ja menoarvio: 
  6525,00 
Vahvistettiin liittymis
maksuksi 10 €

Vahvistettiin perintämaksuksi 5
Vahvistettiin jäsenmaksuksi
    30 €

Vahvistettiin vapaajäsenet: varsinaiset toiminnantarkastajat, hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi 
Inga-Lill Mäkelä  palsta 75 .

Jäseniksi Osmo Perkamo palsta 161Marita Ågren palsta 51,Maija Salmela palsta 133 Jussi Kinner palsta 100. Jenni Vanhanen palsta 21

Toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta Perttunen ja  Riitta Skoglund 

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Leena Pajunen ja Lahja-Liisa Olenius

Lassilan Palstaviljelijät vuosikokous 17.2.2020

Lassilan palstaviljelijät ry vuosikokous 27.2.2019

Lassilan Palstavilljelijät ry:n vuosikokouspöytäkirjan tiivistelmä 27.2.2019

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Inga-Lill Mäkelä ja

sihteeriksi kutsuttiin  Leena Kirkko-Jaakkola 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Maija Salmela sekä Yushun Qin,  jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.


Inga-Lill Mäkelä esitteli vuosikertomuksen, ja rahastonhoitaja Osmo Perkamo tilinpäätöksen joka ositti toiminannan tuottaneen ylijäämää 619,65 .

Toiminnantarkastajien lausunnossa todettiin yhdistystä hoidetun yhdistyslain ja hyvän yhdistystoiminnan käytännön mukaisesti. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Inga-Lill Mäkelä esitteli toimintasuunnitelman ja budjettiesityksen kaudelle 2019.

Vahvistettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma.
Vahvistettiin tulo ja menoarvio:   6380,00
Vahvistettiin liittymis- ja huomautusmaksumaksu: 
10
Vahvistettiin jäsenmaksuksi
   30€

Vahvistettiin vapaajäsenet: varsinaiset toiminnantarkastajat, hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi 
Inga-Lill Mäkelä  palsta 75 .

Jäseniksi Osmo Perkamo palsta 161Marita Ågren palsta 51,Maija Salmela palsta 133 Jussi Kinner palsta 100.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta Perttunen ja  Riitta Skoglund 

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Leena Pajunen ja Lahja-Liisa Olenius

Vuosikokous 27.2.2019 klo 18.00

Palstaviljelijä, tule vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan

Vuosikokouskutsu

Lassilan palstaviljelijät ry:n jäsenille

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään

ke. 27.02. 2019 klo 18.00

paikassa nuorisokahvila LÄMPIÖ

Näyttelijäntie 14, 00400 hki. Pohjois-Haagan ostari.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ asiat

Esityslista

9 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

  9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

-vahvistetaan vapaajäsenet.

Tervetuloa

Lassilan palstaviljelijät ry:n hallitus

ps. KAHVITARJOILU Kokoustila on ns. ”kengätön” eli ota villasukat tai tohvelit mukaan.

Vuosikokoustiivistelmä 7.2.2018

Lassilan Palstavilljelijät ry:n vuosikokous 7.2.18 tiivistelmä


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Inga-Lill Mäkelä ja sihteeriksi kutsuttiin  Leena Kirkko-Jaakkola
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Juhani Kytöjoki sekä Aila Laine jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.


Inga-Lill Mäkelä esitteli vuosikertomuksen, ja rahastonhoitaja Osmo Perkamo tilinpäätöksen joka ositti toiminannan tuottaneen alijäämää 576,35 € . Toiminnantarkastajien lausunnossa todettiin yhdistystä hoidetun yhdistyslain ja hyvän yhdistystoiminnan käytännön mukaisesti. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Inga-Lill Mäkelä esitteli toimintasuunnitelman ja budjettiehdotuksen kaudelle 2018.


Vahvistettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma.
Vahvistettiin tulo ja menoarvio:
6230€
Vahvistettiin liittymis- ja huomautusmaksumaksu:
10
Äänestyksen jälkeen vahvistettiin jäsenmaksuksi  30€
Jäseneksi hyväksytty saa hallinaansa  viljelypalstan


Vahvistettiin vapaajäsenet: varsinaiset toiminnantarkastajat, hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi 
Inga-Lill Mäkelä  palsta 75 ja jäseniksi Mika Lehtonen  palsta 107,  Milla Piirainen palsta 27Leena Kirkko-Jaakkola palsta 44,  Osmo Perkamo palsta 161Marita Ågren palsta 51,Toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta Perttunen ja  Riitta Skoglund Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Rauni Konsti-Ojanen ja Minna Mantila

Vuosikokouskutsu

Huom. Kokous on keskiviikkona 7.2.2018 klo 18.00

vuosikokouskutsu 2017


Kategoriat